مدل ۱۹

کفش سبزرنگ با جنس چرم عالی یکی از بهترین کفش های موجود می باشد که تولید شده است تا نظر شما خریداران به خود جذب کند. این کفش بواسطه ی طراحی خود و رنگ سبزش بسیار زیبا می باشد.