مدل ۲۲

کفش قهوه ای رنگ که مشاهده می کنید با بهترین مواد و رنگ تهیه شده و طراحی زمان بر آن نیز به گونه ای بوده شما را به خودش جذب کند. به راحتی می توان این کفش را بپوشید و از خرید خود لذت ببرید.